loader

Fyll ut skjema og bestill time

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Amalgam

Tveita Tannhelseklinikk

Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale. Dette ble gjort med bakgrunn i at Miljødepartementet fra og med denne dato fastsatte et forbud mot kvikksølv i produkter i Norge.

Amalgam er et fyllingsmateriale som har vært i bruk i langt over 100 år. Det består av en legering av kvikkksølv og andre metaller, for eksempel sølv, tinn, kopper og sink. Som fyllingsmateriale har amalgam mange gode egenskaper: Slitesterkt, holdbart, billig og teknisk lett å legge. Bruken av amalgam ble likevel etter hvert omdiskutert, da man lurte på om kvikksølv kunne frigis fra fyllingene og medføre forgiftning i kroppen.

Det finnes en lang rekke symptomer som enkelte mener skyldes kvikksølvutslipp fra amalgamfyllingene: Tretthet, hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, slapphet, høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, kramper, diaré osv.  Det er imidlertid vanskelig å påvise at disse symptomene skyldes amalgamfyllingene, og alt tyder på at folk flest ikke må eller bør skifte ut sine amalgamfyllinger dersom de er tette og ellers fungerer godt.
loader