loader

Fyll ut skjema og bestill time

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Trygdeytelser

Som generell hovedregel må man i Norge betale for tannbehandling selv etter fylte 20 år. I følge folketrygdloven gis støtte til tannbehandling fra Folketrygden kun til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov, og den er begrenset til behandling av sykdommer og skade. Helse- og omsorgsdepartementet har satt opp en liste med 14 tilstander/tilfeller som fungerer som innslagspunkter for når støtte til tannbehandling ytes. Denne listen ser slik ut: 

1. Sjelden medisinsk tilstand 
2. Leppe-kjeve-ganespalte 
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig 
4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
6. Periodontitt 
7. Tannutviklingsforstyrrelser 
8. Bittanomalier 
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 
10. Hyposalivasjon 
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 
12. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade 
13. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne 

Detaljert beskrivelse av disse punktene og ytterligere informasjon om støtte til tannbehandling finner du på HELFOs nettsider.

Tidligere måtte tannleger sende søknad til trygdekontoret før pasienter fikk støtte til tannbehandling. Fra 1/1-2008 ble tannlegene satt til å gjøre disse vurderingene selv, og søknadsprosessen er helt fjernet. Dette har gitt en mindre omfattende prosess for å få den støtten man har krav på. Det medfører også at det stilles store krav til tannlegenes kunnskaper om ordningen, og om de medisinske forhold som avgjør om en pasient har krav på støtte. 

Vi på Tveita Tannhelseklinikk har gått flere kurs i regi av Den Norske Tannlegeforening og NAV/HELFO. Vi har brukt store ressurser på å lære oss trygdereglene og anvendelsen av dem. Regelverket vi må forholde oss til er omfattende og i enkelte tilfeller vanskelig å tolke. I slike tilfeller samarbeider vi med rådgivende tannleger som jobber for HELFO (helsetjenesteforvaltningen). Disse har som hovedoppgave å hjelpe oss i de vanskelige tilfellene.
loader