Skattefradrag ved tannbehandling
loader

Fyll ut skjema og bestill time

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Skattefradrag ved tannbehandling


Skattelovens § 6-83 åpner for å gi særfradrag ved store utlegg på grunn av sykdom eller annen varig svakhet som skatteyter, eller en person han forsørger, lider av. Periodontitt, bruksisme, agenesi og nødvendig utskifting av amalgamfyllinger omfattes av bestemmelsen. 

Følgende tilfeller er godtatt som varig sykdom og gir dermed rett til særfradrag dersom utgiftene utgjør minst kr 9 180: 

• Varig tannkjøttlidelse 
• Bruksisme (tanngnissing, tannskjæring) 
• Agenesi (manglende tanndannelse) 
• Utskifting av amalgamfyllinger der dette er nødvendig 

Det forutsettes årsakssammenheng mellom sykdommen og kostnadene. Når skattyteren har krav på særfradrag, settes særfradraget til de faktiske kostnadene. Det er ingen begrensning oppad for særfradragets størrelse.

Les mer her
loader