Tveita Tannhelseklinikk
2018 Tveita Tannhelseklinikk post@tveitatannhelse.no
Mads Erik ble uteksaminert fra Odontologisk fakultet i Oslo i 2009. Han har siden jobbet i privatpraksis blant annet i Ski og i Sandvika.

Tannlege Mads Erik Udjus